Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong

D5 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh
 
Contacs: Mai Văn Vinh
Tell : 0915.980.479        0162.999.888.7

Email :      vinhmv@pitesco.com
Website:   www.pitesvietnam.com                                       
                  www.sensor-encoder.com     
                  www.tudonghoa.biz              
                 www.facebook.com/khotudonghoa
 
 
100% Germany Origin Kuka Vietnam Field Bus Card Interbus, S, S/M, optical fiber cable (PCI)
Part no.: 00-118-966
100% Germany Origin Kuka Vietnam Field Bus Card Interbus, S, S/M, Cu (PCI)
Part no.: 00-118-967
100% Germany Origin Kuka Vietnam ControlNet LPCN Keeper
Part no.: 00-113-798
100% Germany Origin Kuka Vietnam DeviceNet Scanner LPDN (2 channels)
Part no.: 00-104-196
100% Germany Origin Kuka Vietnam Profibus DP master / slave
Part no.: 00-130-764
100% Germany Origin Kuka Vietnam DAQ measurement card
Part no.: 00-118-579
100% Germany Origin Kuka Vietnam DSE-IBS C33 AUX Option
Part no.: 00-129-747
100% Germany Origin Kuka Vietnam Ethernet 100Mbit/s
Part no.: 00-116-626
100% Germany Origin Kuka Vietnam LiBo-2 PCI
Part no.: 00-112-314
100% Germany Origin Kuka Vietnam Modem EU ed05
Part no.: 00-133-343
100% Germany Origin Kuka Vietnam Modem USA ed05
Part no.: 00-133-342
100% Germany Origin Kuka Vietnam Profinet CP1616 2.1
Part no.: 00-173-813
100% Germany Origin Kuka Vietnam Simatic NET IE CP1616 PCI
Part no.: 00-146-124
100% Germany Origin Kuka Vietnam 27V NT Power Supply
Part no.: 00-109-802
100% Germany Origin Kuka Vietnam KSD1-08 Servo Drive
Part no.: 00-122-284
100% Germany Origin Kuka Vietnam SBM2
Part no.: 00-119-763
100% Germany Origin Kuka Vietnam KSD1-16 Servo Drive
Part no.: 00-122-285
100% Germany Origin Kuka Vietnam KSD1-48 Servo Drive
Part no.: 00-117-344
100% Germany Origin Kuka Vietnam KPS600/20 ESC UL
Part no.: 00-134-525
100% Germany Origin Kuka Vietnam KSD1-32 Servo Drive
Part no.: 00-122-286
100% Germany Origin Kuka Vietnam CI3 Standard with mounting plate
Part no.: 00-138-202
100% Germany Origin Kuka Vietnam KUKA KCP2 Standard 10m Cable
Part no.: 00-130-547
100% Germany Origin Kuka Vietnam DC-Diagonal Fan 24V
Part no.: 00-126-399
100% Germany Origin Kuka Vietnam ATX PC Power Supply 24V
Part no.: 00-126-383
100% Germany Origin Kuka Vietnam MFC3 Standard
Part no.: 00-128-358
100% Germany Origin Kuka Vietnam KVGA2.0 Graphics Card
Part no.: 00-128-456
100% Germany Origin Kuka Vietnam KPC2004 HDD shock-resistant ver.
Part no.: 00-128-506
100% Germany Origin Kuka Vietnam Mainboard FSC D1688 USB-Support den duong nang luong mat troi
Part no.: 00-154-293
100% Germany Origin Kuka Vietnam RDW2
Part no.: 00-119-966