Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong

13M KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh
 
Contacs: Mai Văn Vinh
Tell : 0915.980.479        0162.999.888.7

Email :      vinhmv@pitesco.com
Website:   www.pitesvietnam.com                                       
                 www.sensor-encoder.com     
                 www.tudonghoa.biz              
                 www.facebook.com/khotudonghoa
 
 
100% USA Origin GF Vietnam Pitesco Vietnam Code: 753101020
100% Japan Origin Kofloc Vietnam Pitesco Vietnam Model: RK1250-12-B-Rc1/4-H2-10L/min-0.3MPa-0-D
100% Japan Origin Kofloc Vietnam Pitesco Vietnam Model: RK1250-12-B-Rc1/4-H2-10L/min-0.3MPa-0-D
100% Italy Origin Valbia Vietnam Pitesco Vietnam Replaced by: 82DA0012
100% Korea Origin Wise Vietnam Pitesco Vietnam Code: T1104X0ED209930
100% China Origin Moonsindustries Vietnam Pitesco Vietnam Model: AM34HD1404-06
100% Germany Origin Balluff Vietnam Pitesco Vietnam BES030K
100% Italy Origin DOMO Vietnam Pitesco Vietnam Code: HD22/30 CRT RG 220
100% Italy Origin DOMO Vietnam Pitesco Vietnam Code: D22/30 PI EW 220
100% Italy Origin DOMO Vietnam Pitesco Vietnam Code: TV22/48 PI WE 220
100% Finland Origin Vaisala Vietnam Pitesco Vietnam Code: HM42PROBE
100% Finland Origin Vaisala Vietnam Pitesco Vietnam Code: HM40C1BB
100% Japan Origin Showa Giken Vietnam Pitesco Vietnam Code: OCD 332 40A-20A LH
100% Germany Origin Brecon Vietnam Pitesco Vietnam Code: 182500012
100% Germany Origin Brecon Vietnam Pitesco Vietnam Code: 97-1061
100% Germany Origin Brecon Vietnam Pitesco Vietnam Code: 184500012
100% Germany Origin Brecon Vietnam Pitesco Vietnam Code: 97-10612
100% Germany Origin Novotechnik Vietnam Pitesco Vietnam Art No.: 025324
100% Germany Origin Meister Vietnam Pitesco Vietnam Art. No.: 03XE2015XG15SKA
100% Taiwan Origin TopAir Vietnam Pitesco Vietnam Model: DSR551-RN2; DC24V
100% Taiwan Origin TopAir Vietnam Pitesco Vietnam Model: DS-1R25N60T
100% Taiwan Origin TopAir Vietnam Pitesco Vietnam Model: DS-1RD25T-30
100% Taiwan Origin TopAir Vietnam Pitesco Vietnam Model: DS1-16N-10T
100% Taiwan Origin TopAir Vietnam Pitesco Vietnam Model: DS-1R32N20T