Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong

D5 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh
 
Contacs: Mai Văn Vinh
Tell : 0915.980.479        0162.999.888.7

Email :      vinhmv@pitesco.com
Website:   www.pitesvietnam.com                                       
                  www.sensor-encoder.com     
                  www.tudonghoa.biz              
                 www.facebook.com/khotudonghoa
 
 
STT Diễn giải Hãng Sản Xuất
1 Busbar Adapter, 3 pole
Code: 32 156
Wohner - 100% Germany Origin
2 UNIVERSAL CONDUCTOR TERMINAL
Code: 01 289
1 packing = 100 pcs
Wohner - 100% Germany Origin
3 UNIVERSAL CONDUCTOR TERMINAL
Code: 01 290
1 packing = 50 pcs
Wohner - 100% Germany Origin
4 UNIVERSAL CONDUCTOR TERMINAL
Code: 01 292
1 packing = 25 pcs
Wohner - 100% Germany Origin
5 UNIVERSAL CONDUCTOR TERMINAL
Code: 01 203
1 packing = 25 pcs
Wohner - 100% Germany Origin
6 CONNECTING TERMINAL PLATE, 3-POLE
Code: 01 754
Wohner - 100% Germany Origin
7 BUSBAR 30 X 10
Code: 01 625
Length = 2.4 Meter =) Thanh Cứng
Wohner - 100% Germany Origin
8 UNIVERSAL BUSBAR SUPPORT
Code: 01 495
1 packing = 10 pcs
Wohner - 100% Germany Origin
9 PE/N-SUPPORT
Code: 01 601
Wohner - 100% Germany Origin
10 Adapter EPC 500A, 4 pole
Code: 32583
Wohner - 100% Germany Origin