Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong

D5 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh
 
Contacs: Mai Văn Vinh
Tell : 0915.980.479        0162.999.888.7

Email :      vinhmv@pitesco.com
Website:   www.pitesvietnam.com                                       
                 www.sensor-encoder.com     
                 www.tudonghoa.biz              
                 www.facebook.com/khotudonghoa
 
Origin Brand Code

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

Ordering code: BTL093P
Description: BTL5-P1-M0200-H-PEX-SA293-RA05
(BTL5-P1-M0200-H-PEX-SA293-R A05)

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

Ordering code: BTL093R
Description: BTL5-P1-M0300-H-PEX-SA293-RA05
(BTL5-P1-M0300-H-PEX-SA293-R A05)

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

Ordering code: BTL093T
Description: BTL5-P1-M0350-H-PEX-SA293-RA05,, Jack nối MC4
(BTL5-P1-M0350-H-PEX-SA293-R A05)

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

Ordering code: BTL0Z9W
Description: BTL5-P1-M0350-H-PEX-SA293-RA15
(BTL5-P1-M0350-H-PEX-SA293-R A07)

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

Ordering code: BTL093U
Description: BTL5-P1-M0500-H-PEX-SA293-RA05
(BTL5-P1-M0500-H-PEX-SA293-R A05)

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

Ordering code: BTL0940
Description: BTL5-P1-M0750-H-PEX-SA293-RA05
(BTL5-P1-M0750-H-PEX-SA293-R A05)

 

 

Balluff Vietnam

Pitesco Vietnam

Sẵn kho Balluff

Stock Balluff

BTL093P, BTL5-P1-M0200-H-PEX-SA293-RA05

BTL093R, BTL5-P1-M0300-H-PEX-SA293-RA05

BTL093T, BTL5-P1-M0350-H-PEX-SA293-RA05

BTL0Z9W, BTL5-P1-M0350-H-PEX-SA293-RA15

BTL093U, BTL5-P1-M0500-H-PEX-SA293-RA05

BTL0940, BTL5-P1-M0750-H-PEX-SA293-RA05