Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong

D5 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh
 
Contacs: Mai Văn Vinh
Tell : 0915.980.479        0162.999.888.7

Email :      vinhmv@pitesco.com
Website:   www.pitesvietnam.com                                       
                  www.sensor-encoder.com     
                  www.tudonghoa.biz              
                 www.facebook.com/khotudonghoa
 

EXPANDER UNIT,PNOZ S10,24VDC 4NO/1NC

750110

PILZ GMBH & CO

PITESCO VIETNAM

RELAY:PNOZX2,SAFETY

774303

PILZ GMBH & CO

PITESCO VIETNAM

RELAY:24VDC,0-3SEC VARIABLE DELAY,SAFETY

774502

PILZ GMBH & CO

PITESCO VIETNAM

RELAY,SAFETY:PNOZ X3,24VAC/DC,24VDC

774310

PILZ GMBH & CO

PITESCO VIETNAM

RELAY,SAFETY:24VACDC,PNOZ X2.8P

777301

PILZ GMBH & CO

PITESCO VIETNAM

RELAY:24VDC,PNOZ87,4 NO,EXTENDED SAFETY

750107

PILZ GMBH & CO

PITESCO VIETNAM

MODULE,ELECTRONIC:SAFETY RELAY,OUTPUT

773536

PILZ GMBH & CO

PITESCO VIETNAM

MODULE,INPUT:MILP,SAFETY RELAY

773400

PILZ GMBH & CO

PITESCO VIETNAM

MODULE:MIP BASE UNIT,SAFETY RELAY,20IP

773100

PILZ GMBH & CO

PITESCO VIETNAM

RELAY,SAFETY:24VDC,PNOZXV2

774502

PILZ GMBH & CO

PITESCO VIETNAM

PSS<I/O,PSSU-E-F-PS1,312225

312225

PILZ GMBH & CO

PITESCO VIETNAM

PSS<INPUT,E-F-4DI,312200

312200

PILZ GMBH & CO

PITESCO VIETNAM

MODULE,ELECTRONIC, 4 DIGI:80325236

312210

PILZ GMBH & CO

PITESCO VIETNAM

PSSU E F PS1 ELECTRONIC MODULE POWERSUPP

312191

PILZ GMBH & CO

PITESCO VIETNAM

MODULE,CONTROL SYSTEM,'PSSU H PLC1 FS SN

312070

PILZ GMBH & CO

PITESCO VIETNAM

MODULE,I/O STATION,PSSu H FS SN SD

312085

PILZ GMBH & CO

PITESCO VIETNAM

PSSU BS-R 2/8 C   ID NO., 312655

312655

PILZ GMBH & CO

PITESCO VIETNAM

PNOZ M1P SET SPRING LOADED TERMINALS

783100

PILZ GMBH & CO

PITESCO VIETNAM

PSSU BP 2/16 C   ID NO., 312629

312629

PILZ GMBH & CO

PITESCO VIETNAM

PNOZ MC8P ETHERNET IP / MODBUS  TCP

773730

PILZ GMBH & CO

PITESCO VIETNAM

PSSU BP 1/8 C   ID NO., 312601

312601

PILZ GMBH & CO

PITESCO VIETNAM

PNOZ S7 C 24VDC 4 N/O 1 N/CID NO.,751107

751107

PILZ GMBH & CO

PITESCO VIETNAM

PNOZMULTI CHIPCARD 1 PIECE 32KBID

779211

PILZ GMBH & CO

RELAY,SAFETY, PNOZ MM0.1P: 772001

772001

PILZ GMBH & CO

MRO,RELAY,SAFETY, PZE X4VP 1S

777581

PILZ GMBH & CO

MRO,RELAY,SAFETY, PNOZ S9

750109

PILZ GMBH & CO

MRO,RELAY,SAFETY, PZE X4P

777585

PILZ GMBH & CO

MRO,SAFETY,PLC,BASE,PN, PSSU BS-R 2/8 S

312654

PILZ GMBH & CO

MRO,SAFETY,PLC, MODULE, PSSU E F PS1

312191

PILZ GMBH & CO

MRO,SAFETY,PLC,CPU, PSSU 3006

301780

PILZ GMBH & CO

MRO,RELAY,SAFETY, PNOZ 11

774080

PILZ GMBH & CO

Head module, PSSu H SB

312010

PILZ GMBH & CO

PSSu, input

PSSu EF 4DI

312200

PILZ GMBH & CO

PSSu, output

PSSu EF 4DO

312210

PILZ GMBH & CO

PSSu, output

PSSu EF 2DOR 8

315225

PILZ GMBH & CO

PSSu, base in/out slot

PSSu BS 1/8S

312600

PILZ GMBH & CO

PSSu, base for Pssu EF PS1

PSSu BS 2/8S

312654

PILZ GMBH & CO

PSSu, base for Pssu EF 2DOR 8

PSSu BP-C 2/16 S

312630

PILZ GMBH & CO

AS-I Profile 7.3
4 Pt100 input
AS-I +: 30V (2,4 W)
AS-i-: 0 V
Art. No: BWU1368
Manufactuer: Bihl+Wiedemann GmbH Germany

Bihl+Wiedemann GmbH Germany

Pitesco Vietnam

AS-I 4I/3O Relay Module with LEDs in Stainless Steel
Art. No: BW1808
Manufactuer: Bihl+Wiedemann GmbH Germany

Bihl+Wiedemann GmbH Germany

Pitesco Vietnam

AS-I 4I/3O Relay Module with LEDs in Stainless Steel
Art. No: BW1808
Manufactuer: Bihl+Wiedemann GmbH Germany

Bihl+Wiedemann GmbH Germany

Pitesco Vietnam

Asi Substructube module for 2 round cables
Art. No: BW1182 ASI - FKTOP
NSX: Bihl+Wiedemann GmbH Germany

Bihl+Wiedemann GmbH Germany

Pitesco Vietnam

8A power Supply for AS-I Master in Stainless Steel for 2 AS-I Circuits
Art. No: BW1593
Fuse: T 6,3 A/250 V internal
Input voltage range: 93…132 V AC/187…265 V AC
NSX: Bihl+Wiedemann GmbH Germany

Bihl+Wiedemann GmbH Germany

Pitesco Vietnam

AS-I Power Supply 4 A
90 V AC up to 265 V AC wide range power supply
Art. No: BW1649
NSX: Bihl+Wiedemann GmbH Germany

Bihl+Wiedemann GmbH Germany

Pitesco Vietnam

AS-Interface Termination
Art. No: BW1644
NSX: Bihl+Wiedemann GmbH Germany

Bihl+Wiedemann GmbH Germany

Pitesco Vietnam

 As Interface Analog Output Module
Art. No: BWU1367
NSX:Bihl+Wiedemann GmbH Germany

Bihl+Wiedemann GmbH Germany

Pitesco Vietnam

ASI BUS REPEATER
Art. No: BWU1855
NSX:Bihl+Wiedemann GmbH Germany

Bihl+Wiedemann GmbH Germany

Pitesco Vietnam

ASI SAFETY MONITOR
Art. No: BWU2186
NSX:Bihl+Wiedemann GmbH Germany

Bihl+Wiedemann GmbH Germany

Pitesco Vietnam

Art. No: BWU1939 - AS-i Safety Input Modules, IP20
Manufactuer: Bihl + Wiedemann GmbH 

Bihl+Wiedemann GmbH Germany

Pitesco Vietnam