Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong

D5 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh
 
Contacs: Mai Văn Vinh
Tell : 0915.980.479        0162.999.888.7

Email :      vinhmv@pitesco.com
Website:   www.pitesvietnam.com                                       
                  www.sensor-encoder.com     
                  www.tudonghoa.biz              
                 www.facebook.com/khotudonghoa
 

NAME

MODEL

VAN ĐIỆN TỪ FC200 PILOT TÁC ĐỘNG KÉP 4/2 WAY 11/4"PT x 15㎏/c㎡ x DC24V CẤP ĐIỆN MỞ FOR AIR

MVD120CD-32A-WX-ZN-DC24V-TB4-D4-15b

KONAN VIETNAM

PITESCO VIETNAM

VAN ĐIỆN TỪ ĐỒNG THAU C3771 MÀNG NGĂN 2/2 WAY 1"NPT x 15㎏/c㎡ x DC24V CẤP ĐIỆN ĐÓNG FOR AIR

S211GF16N6FG9MN

KONAN VIETNAM

PITESCO VIETNAM

VAN ĐIỆN TỪ ĐỒNG THAU C3771 MÀNG NGĂN 2/2 WAY 11/2"NPT x 15㎏/c㎡ x DC24V CẤP ĐIỆN ĐÓNG FOR AIR

S211GF16N6HJ2MN

KONAN VIETNAM

PITESCO VIETNAM

VAN ĐIỆN TỪ HK NHÔM TÁC ĐỘNG ĐƠN 5/2 WAY 1/2"PT x 15㎏/c㎡ x DC24V CẤP ĐIỆN MỞ FOR AIR

414S604C-ZA5

KONAN VIETNAM

PITESCO VIETNAM

VAN ĐIỆN TỪ HK NHÔM TÁC ĐỘNG ĐƠN 5/2 WAY 1/2"PT x 15㎏/c㎡ x DC24V CẤP ĐIỆN MỞ FOR AIR

414S604C-ZA5-G181

KONAN VIETNAM

PITESCO VIETNAM

VAN ĐIỆN TỪ HK NHÔM TÁC ĐỘNG KÉP 5/2 WAY 3/4"PT x 15㎏/c㎡ x DC24V CẤP ĐIỆN MỞ FOR AIR

414DA96C-ZA5

KONAN VIETNAM

PITESCO VIETNAM

VAN ĐIỆN TỪ HK NHÔM TÁC ĐỘNG KÉP 5/2 WAY 1/2"PT x 15㎏/c㎡ x DC24V CẤP ĐIỆN MỞ FOR AIR

414D604C-ZA5

KONAN VIETNAM

PITESCO VIETNAM

VAN ĐIỆN TỪ HK NHÔM TÁC ĐỘNG KÉP 5/2 WAY 1/4"PT x 15㎏/c㎡ x DC24V CẤP ĐIỆN MỞ FOR AIR

4N4D102K-J5-G524

KONAN VIETNAM

PITESCO VIETNAM

VAN ĐIỆN TỪ HK NHÔM TÁC ĐỘNG KÉP 5/2 WAY 3/8"PT x 15㎏/c㎡ x DC24V CẤP ĐIỆN MỞ FOR AIR

454D403C-J5

KONAN VIETNAM

PITESCO VIETNAM

Lọc khí hợp kim nhôm ADC12 Ren Rc1" x 10 Kg/c㎡

AF2-08-25A

KONAN VIETNAM

PITESCO VIETNAM

VAN TIẾT LƯU KHÍ ADC12 KÈM VAN 1 CHIỀU ĐẦU NỐI REN 1/2"PT x 1/2"PT

SC6-06-15A

KONAN VIETNAM

PITESCO VIETNAM

VAN TIẾT LƯU KHÍ ADC12 KÈM VAN 1 CHIỀU ĐẦU NỐI REN 1/2"PT x 1/2"PT

SC6-04-15A

KONAN VIETNAM

PITESCO VIETNAM

VAN TIẾT LƯU KHÍ ADC12 KÈM VAN 1 CHIỀU ĐẦU NỐI REN 3/8"NPT x 3/8"NPT

SC6-04-10N

KONAN VIETNAM

PITESCO VIETNAM

VAN TIẾT LƯU KHÍ ADC12 KÈM VAN 1 CHIỀU ĐẦU NỐI REN 1/2"NPT x 1/2"NPT

SC6-06-15N

KONAN VIETNAM

PITESCO VIETNAM

VAN TIẾT LƯU KHÍ ZAC KÈM VAN 1 CHIỀU ĐẦU NỐI REN 11/4"NPT x 11/4"NPT

SC213-32N

KONAN VIETNAM

PITESCO VIETNAM

LỌC KHÔNG KHÍ THÉP ĐÚC FC250 NỐI REN Rc 11/4" x 10 Kg/c㎡ KHÔNG KHÍ DÙNG

AF2-32A

KONAN VIETNAM

PITESCO VIETNAM

LỌC KHÔNG KHÍ THÉP ĐÚC FC250 NỐI REN 11/4" NPT x 10Kg/c㎡ KHÔNG KHÍ DÙNG

AF2-32N-5

KONAN VIETNAM

PITESCO VIETNAM

LỌC KHÔNG KHÍ HỢP KIM NHÔM ADC12 NỐI REN Rc1/2" x 10 Kg/c㎡ KHÔNG KHÍ DÙNG

AF21-04-15A

KONAN VIETNAM

PITESCO VIETNAM

LỌC KHÔNG KHÍ HỢP KIM NHÔM ADC12 NỐI REN Rc 3/4" x 10 Kg/c㎡ KHÔNG KHÍ DÙNG

AF2-08-20A

KONAN VIETNAM

PITESCO VIETNAM

LỌC KHÔNG KHÍ HỢP KIM NHÔM ADC12 NỐI REN 1"NPT x 10 Kg/c㎡ KHÔNG KHÍ DÙNG

AF2-08-25N-5

KONAN VIETNAM

PITESCO VIETNAM