Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong

D5 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh
 
Contacs: Mai Văn Vinh
Tell : 0915.980.479        0162.999.888.7

Email :      vinhmv@pitesco.com
Website:   www.pitesvietnam.com                                       
                  www.sensor-encoder.com     
                  www.tudonghoa.biz              
                 www.facebook.com/khotudonghoa
 
 

Description

Macker

Replace Macker

Distributor

 

Pressure Transmitter

Model: 232.30.100 w.891.34

Connection: ½” NPT, Bottom

Range: 0~4 bar

Signal: 4~20 mA

Supply Voltage: 10~30 VDC

SN: 220JR80

PN: 9162730 1104

Datasheet PDF

Wika Germany

Tecsis Germany

Pitesco Vietnam

 

Pressure gauge: Model 232.50

Range: 0-4 kg/cm2

Connection: ½” NPT, Bottom

Casing & tube: AISI 304

Socket & tube: AISI 316

Dial: 100mm

Datasheet PDF

Wika Germany

Tecsis Germany

Pitesco Vietnam

 

Pressure gauge: Model 232.50

Range: 0-6 kg/cm2

Connection: ½” NPT, Bottom

Casing & tube: AISI 304

Socket & tube: AISI 316

Dial: 100mm

Datasheet PDF

Wika Germany

Tecsis Germany

Pitesco Vietnam

 

Pressure gauge: Model 232.50

Range: 0-10 kg/cm2

Connection: ½” NPT, Bottom

Casing & tube: AISI 304

Socket & tube: AISI 316

Dial: 100mm

Datasheet PDF

Wika Germany

Tecsis Germany

Pitesco Vietnam

 

Pressure gauge: Model 232.50

Range: 0-15 kg/cm2

Connection: ½” NPT, Bottom

Casing & tube: AISI 304

Socket & tube: AISI 316

Dial: 100mm

Datasheet PDF

Wika Germany

Tecsis Germany

Pitesco Vietnam

Pressure gauge: Model 232.50

Range: 0-15 kg/cm2

Connection: ½” NPT, Bottom

Casing & tube: AISI 304

Socket & tube: AISI 316

Dial: 100mm

Datasheet PDF

Wika Germany

Tecsis Germany

Pitesco Vietnam

Pressure gauge: Model 232.50

Range: 0-25 kg/cm2

Connection: ½” NPT, Bottom

Casing & tube: AISI 304

Socket & tube: AISI 316

Dial: 100mm

Datasheet PDF

Wika Germany

Tecsis Germany

Pitesco Vietnam

Temperature  gauge: Model TL.32

Range: 0-100⁰C

Connection: ½” NPT, Adjusttable

Casing & tube: AISI 304

Stem: AISI 316

Stem L: Ø6 x 100mm

Dial: 100mm

Datasheet PDF

Wika Germany

Tecsis Germany

Pitesco Vietnam

Temperature  gauge: Model TL.32

Range: 0-100⁰C

Connection: ½” NPT, Adjusttable

Casing & tube: AISI 304

Stem: AISI 316

Stem L: Ø6 x 200mm

Dial: 100mm

Datasheet PDF

Wika Germany

Tecsis Germany

Pitesco Vietnam

Temperature  gauge: Model TL.32

Range: 0-100⁰C

Connection: ½” NPT, Adjusttable

Casing & tube: AISI 304

Stem: AISI 316

Stem L: Ø6 x 300mm

Dial: 100mm

Datasheet PDF

Wika Germany

Tecsis Germany

Pitesco Vietnam

Temperature  gauge: Model TL.32

Range: 0-150⁰C

Connection: ½” NPT, Adjusttable

Casing & tube: AISI 304

Stem: AISI 316

Stem L: Ø6 x 250mm

Dial: 100mm

Datasheet PDF

Wika Germany

Tecsis Germany

Pitesco Vietnam

Temperature  gauge: Model TL.32

Range: 0-200⁰C

Connection: ½” NPT, Adjusttable

Casing & tube: AISI 304

Stem: AISI 316

Stem L: Ø6 x 400mm

Dial: 100mm

Datasheet PDF

Wika Germany

Tecsis Germany

Pitesco Vietnam

Temperature  gauge: Model TL.32

Range: 0-400⁰C

Connection: ½” NPT, Adjusttable

Casing & tube: AISI 304

Stem: AISI 316

Stem L: Ø6 x 300mm

Dial: 100mm

Datasheet PDF

Wika Germany

Tecsis Germany

Pitesco Vietnam