Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong

D5 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh
 
Contacs: Mai Văn Vinh
Tell : 0915.980.479        0162.999.888.7

Email :      vinhmv@pitesco.com
Website:   www.pitesvietnam.com                                       
                  www.sensor-encoder.com     
                  www.tudonghoa.biz              
                 www.facebook.com/khotudonghoa
 
 

STT

Specification

Macker

Note

1

Pressure Sensors

Type: PT460-7CB-6

Range: 0-700 bar

Excitation (Power): 10VDC

Output: 3,33mV/V

R-cal: 550 bar

Serial No: 07-27-07279554

Dynisco Vietnam

Replacement for E-04

Gefran

2

Pressure Sensors

Type: DYN-X-1MB-6

Range: 0-1000 bar

Excitation (nguồn): 10VDC

Output: 30mV Min

Dynisco Vietnam

Replacement for E-03

Gefran

3

Pressure Sensors

Type: TPT4636-7CB-6/18

Range: 0-700 bar

Excitation (nguồn): 15-30VDC

FR Out: 0-10V

Dynisco Vietnam

Replacement for E-09 (MN2-6-M-B07C-1-4-D)

Gefran

4

Pressure Sensors

Type: PT460-7CB-6

(without option XM228)

Range: 700bar

Excitation (nguồn): 6-12VDC

Output: 3,33mV/V

Dynisco Vietnam

Replacement for M30-6-M-B07C-1-4-0-XM228

Gefran

5

Pressure Sensors

Type: TPT4636-7CB-6/18

(without option 2130X000X00)

Range: 0-700 bar

Excitation (nguồn): 15-30VDC

FR Out: 0-10V

Dynisco Vietnam

Replacement for MN2-6-M-B07C-1-4-D-2130X000X00)

Gefran

6

Pressure Sensors

Type: TPT4634-7CB-6/18-SIL2

(without option XMC30)

Range: 0-700 bar

Excition: 0- 30VDC

FR Out: 4 -20mA

Dynisco Vietnam

Replacement for MN2-6-M-B07C-1-4-D-XMC30)

Gefran

7

DYNA4-1/2-1M-15

Model: DYNA4-1/2-1M-15

Range: 0-1000 bar

Excitation (nguồn): 10VDC

Output: 30mV Min

Serial No: 030306207392

Dynisco Vietnam