Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong

13M KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh
 
Contacs: Mai Văn Vinh
Tell : 0915.980.479        0162.999.888.7

Email :      vinhmv@pitesco.com
Website:   www.pitesvietnam.com                                       
                 www.sensor-encoder.com     
                 www.tudonghoa.biz              
                 www.facebook.com/khotudonghoa
 
 
BRAHMA S.p.A.  Brahma  IGNITION TRANSFORMERS TYPES T8.. T16/D T18.. T20...
  code 15000001        T8                230/50
Brahma Vietnam 18048620
  OR3/B TV20s TS 5s 220-240V 50-60Hz 18VA 
BRAHMA S.p.A.  EG12*S*GMO solenoid valve
              230V/50-60Hz
              part no. 13902001
BRAHMA S.p.A.  BE6*GMO spare coil for
              EG12*S*GMO 230V/50-60Hz
              Part no. 18811003
BRAHMA S.p.A.  CM391N.2 control box
  our standard version
  TW=1,5s  TS=10s
  ionization 1,2uA  -  230V/50-60Hz
  part no. 30182801
  without connection socket
Brahma Vietnam code 13752004    . E6G*S  8*1/4*GMOC     230/50-60
Brahma Vietnam code 24283961    SM152N.2   5   10 0,5 23
BRAHMA Vietnam Replaced by: 18048300    GF2       S10  20  5 22/24  §  
  (Type:  GF3 TV20s TS5S
  220-240V; 50/60 Hz; 18 VA)