Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong

D5 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh
 
Contacs: Mai Văn Vinh
Tell : 0915.980.479        0162.999.888.7

Email :      vinhmv@pitesco.com
Website:   www.pitesvietnam.com                                       
                  www.sensor-encoder.com     
                  www.tudonghoa.biz              
                 www.facebook.com/khotudonghoa
 
 

STT

Tên vật tư

Distributor

Hãng

1

Lọc khí hợp kim nhôm ADC12 Ren Rc1" x 10 Kg/c㎡ Hãng: KONAN

Model: AF2-08-25A

Pitesco Vietnam

 Konan

2

VAN TIẾT LƯU KHÍ ADC12 KÈM VAN 1 CHIỀU ĐẦU NỐI REN 1/2"PT x 1/2"PT NHƯ"KONAN"

Model: SC6-06-15A

Pitesco Vietnam

 Konan

3

VAN TIẾT LƯU KHÍ ADC12 KÈM VAN 1 CHIỀU ĐẦU NỐI REN 3/8"NPT x 3/8"NPT NHƯ"KONAN"

Model: SC6-04-10N

Pitesco Vietnam

 Konan

4

VAN TIẾT LƯU KHÍ ADC12 KÈM VAN 1 CHIỀU ĐẦU NỐI REN 1/2"PT x 1/2"PT NHƯ"KONAN"

Model: SC6-04-15A

Pitesco Vietnam

 Konan

5

VAN TIẾT LƯU KHÍ ADC12 KÈM VAN 1 CHIỀU ĐẦU NỐI REN 1/2"NPT x 1/2"NPT NHƯ"KONAN"

Model: SC6-06-15N

Pitesco Vietnam

 Konan

6

VAN TIẾT LƯU KHÍ ZAC KÈM VAN 1 CHIỀU ĐẦU NỐI REN 11/4"NPT x 11/4"NPT NHƯ"KONAN"

Model: SC213-32N

Pitesco Vietnam

 Konan

7

LỌC KHÔNG KHÍ THÉP ĐÚC FC250 NỐI REN 11/4" NPT x 10Kg/c㎡ KHÔNG KHÍ DÙNG "KONAN"  KÈM QUY PHẠM

Model: AF2-32N-5

Pitesco Vietnam

 Konan

8

LỌC KHÔNG KHÍ HỢP KIM NHÔM ADC12 NỐI REN Rc1/2" x 10 Kg/c㎡ KHÔNG KHÍ DÙNG "KONAN" KÈM QUY PHẠM

Model: AF21-04-15A

Pitesco Vietnam

 Konan

9

LỌC KHÔNG KHÍ HỢP KIM NHÔM ADC12 NỐI REN Rc 3/4" x 10 Kg/c㎡ KHÔNG KHÍ DÙNG "KONAN" KÈM QUY PHẠM

Model: AF2-08-20A

Pitesco Vietnam

 Konan

10

LỌC KHÔNG KHÍ HỢP KIM NHÔM ADC12 NỐI REN 1"NPT x 10 Kg/c㎡ KHÔNG KHÍ DÙNG "KONAN" KÈM QUY PHẠM

Model: AF2-08-25N-5

Pitesco Vietnam

 Konan

11

VAN TIẾT LƯU KHÍ ADC12 KÈM VAN 1 CHIỀU ĐẦU NỐI REN 1/2"PT x 1/2"PT NHƯ"KONAN"

Model: SC6-04-15A

Pitesco Vietnam

 Konan

12

VAN TIẾT LƯU KHÍ ADC12 KÈM VAN 1 CHIỀU ĐẦU NỐI REN 1/2"NPT x 1/2"NPT NHƯ"KONAN"

Model: SC6-06-15N

Pitesco Vietnam

 Konan

13

VAN TIẾT LƯU KHÍ ZAC KÈM VAN 1 CHIỀU ĐẦU NỐI REN 11/4"NPT x 11/4"NPT NHƯ"KONAN"

Model: SC213-32N

Pitesco Vietnam

 Konan

14

LỌC KHÔNG KHÍ THÉP ĐÚC FC250 NỐI REN 11/4" NPT x 10Kg/c㎡ KHÔNG KHÍ DÙNG "KONAN"  KÈM QUY PHẠM

Model: AF2-32N-5

Pitesco Vietnam

 Konan

15

LỌC KHÔNG KHÍ HỢP KIM NHÔM ADC12 NỐI REN Rc1/2" x 10 Kg/c㎡ KHÔNG KHÍ DÙNG "KONAN" KÈM QUY PHẠM

Model: AF21-04-15A

Pitesco Vietnam

 Konan

16

LỌC KHÔNG KHÍ HỢP KIM NHÔM ADC12 NỐI REN Rc 3/4" x 10 Kg/c㎡ KHÔNG KHÍ DÙNG "KONAN" KÈM QUY PHẠM

Model: AF2-08-20A

Pitesco Vietnam

 Konan

17

LỌC KHÔNG KHÍ HỢP KIM NHÔM ADC12 NỐI REN 1"NPT x 10 Kg/c㎡ KHÔNG KHÍ DÙNG "KONAN"  KÈM QUY PHẠM

Model: AF2-08-25N-5

Pitesco Vietnam

 Konan

18

LỌC KHÔNG KHÍ THÉP ĐÚC FC250 NỐI REN Rc 11/4" x 10 Kg/c㎡ KHÔNG KHÍ DÙNG "KONAN" KÈM QUY PHẠM

Model: AF2-32A

Pitesco Vietnam

 Konan

19

VAN ĐIỆN TỪ FC200 PILOT TÁC ĐỘNG KÉP 4/2 WAY 11/4"PT x 15㎏/c㎡ x DC24V CẤP ĐIỆN MỞ FOR AIR AS"KONAN"

Model: MVD120CD-32A-WX-ZN-DC24V-TB4-D4-15B

Pitesco Vietnam

 Konan

20

VAN ĐIỆN TỪ ĐỒNG THAU C3771 MÀNG NGĂN 2/2 WAY 1"NPT x 15㎏/c㎡ x DC24V CẤP ĐIỆN ĐÓNG FOR AIR AS"KONAN"

Model: S211GF16N6FG9MN

Pitesco Vietnam

 Konan

21

VAN ĐIỆN TỪ ĐỒNG THAU C3771 MÀNG NGĂN 2/2 WAY 11/2"NPT x 15㎏/c㎡ x DC24V CẤP ĐIỆN ĐÓNG FOR AIR AS"KONAN"

Model: S211GF16N6HJ2MN

Pitesco Vietnam

 Konan

22

VAN ĐIỀU ÁP HỢP KIM NHÔM ADC12 ĐẦU NỐI REN 1/2"PT x 10㎏/c㎡ KỀM ĐỒNG HỒ ÁP KHÔNG KHÍ DÙNG "KONAN"

Model: RV21-04-15A-G4528

Pitesco Vietnam

 Konan

23

VAN ĐIỀU ÁP HỢP KIM NHÔM ADC12 ĐẦU NỐI REN 1"PT x 10㎏/c㎡ KỀM ĐỒNG HỒ ÁP KHÔNG KHÍ DÙNG "KONAN"

Model: RV2-08-25A-G4247

Pitesco Vietnam

 Konan

24

VAN ĐIỀU ÁP HỢP KIM NHÔM ADC12 ĐẦU NỐI REN 1"NPT x 10㎏/c㎡ KỀM ĐỒNG HỒ ÁP KHÔNG KHÍ DÙNG "KONAN"

Model: RV2-08-25N-G4247

Pitesco Vietnam

 Konan

25

VAN ĐIỀU ÁP HỢP KIM NHÔM ADC12 ĐẦU NỐI REN 1/2"NPT x 10㎏/c㎡ KỀM ĐỒNG HỒ ÁP KHÔNG KHÍ DÙNG "KONAN"

Model: RV21-04-15N-G4528

Pitesco Vietnam

 Konan

26

BỘ TIÊU ÂM CỦA VAN "KONAN"

Model: ES4-32A

Pitesco Vietnam

 Konan

27

CUỘN COIL CỦA VAN ĐIỆN TỪ "KONAN"

Model: PV-M08SN-52-R

Pitesco Vietnam

 Konan

28

CUỘN COIL CỦA VAN ĐIỆN TỪ "KONAN"

Model: PV-M07SN-52-R

Pitesco Vietnam

 Konan

29

CUỘN COIL CỦA VAN ĐIỆN TỪ "KONAN"

Model: PV-M07SN-52-L

Pitesco Vietnam

 Konan

30

CUỘN COIL CỦA VAN ĐIỆN TỪ "KONAN"

Model: CS4AF16A18

Pitesco Vietnam

 Konan

31

CUỘN COIL CỦA VAN ĐIỆN TỪ "KONAN"

Model: C-M01D-52

Pitesco Vietnam

 Konan

32

LÕI LỌC KHÔNG KHÍ "KONAN"

Model: 510-4047-12

Pitesco Vietnam

 Konan

33

LÕI LỌC KHÔNG KHÍ "KONAN"

Model: 510-4042-12

Pitesco Vietnam

 Konan

34

LÕI LỌC KHÔNG KHÍ "KONAN"

Model: 510-3086-1

Pitesco Vietnam

 Konan

35

LÕI LỌC KHÔNG KHÍ "KONAN"

Model: 510-4047-7B

Pitesco Vietnam

 Konan

36

VAN ĐIỆN TỪ HK NHÔM TÁC ĐỘNG ĐƠN 5/2 WAY 1/2"PT x 15㎏/c㎡ x DC24V CẤP ĐIỆN MỞ FOR AIR AS"KONAN"

Model: 414S604C-ZA5

Pitesco Vietnam

 Konan

37

ĐIỆN TỪ HK NHÔM TÁC ĐỘNG ĐƠN 5/2 WAY 1/2"PT x 15㎏/c㎡ x DC24V CẤP ĐIỆN MỞ FOR AIR AS"KONAN"

Model: 414S604C-ZA5-G181

Pitesco Vietnam

 Konan

38

VAN ĐIỆN TỪ HK NHÔM TÁC ĐỘNG KÉP 5/2 WAY 3/4"PT x 15㎏/c㎡ x DC24V CẤP ĐIỆN MỞ FOR AIR AS"KONAN"

Model: 414DA96C-ZA5

Pitesco Vietnam

 Konan

39

VAN ĐIỆN TỪ HK NHÔM TÁC ĐỘNG KÉP 5/2 WAY 1/2"PT x 15㎏/c㎡ x DC24V CẤP ĐIỆN MỞ FOR AIR AS"KONAN"

Model: 414D604C-ZA5

Pitesco Vietnam

 Konan

40

VAN ĐIỆN TỪ HK NHÔM PILOT SINGLE ACTION 5/2 WAY 3/8"PT x 15㎏/c㎡ x DC24V CẤP ĐIỆN MỞ FOR AIR AS"CKD"

Model: 4F510-10-LS-DC24V

Pitesco Vietnam

 Konan

41

VAN ĐIỆN TỪ HK NHÔM TÁC ĐỘNG KÉP 5/2 WAY 1/4"PT x 15㎏/c㎡ x DC24V CẤP ĐIỆN MỞ FOR AIR AS"KONAN"

Model: 4N4D102K-J5-G524

Pitesco Vietnam

 Konan

42

VAN ĐIỆN TỪ HK NHÔM TÁC ĐỘNG KÉP 5/2 WAY 3/8"PT x 15㎏/c㎡ x DC24V CẤP ĐIỆN MỞ FOR AIR AS"KONAN"

Model: 454D403C-J5

Pitesco Vietnam

 Konan