Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong

D5 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh
 
Contacs: Mai Văn Vinh
Tell : 0915.980.479        0162.999.888.7

Email :      vinhmv@pitesco.com
Website:   www.pitesvietnam.com                                       
                  www.sensor-encoder.com     
                  www.tudonghoa.biz              
                 www.facebook.com/khotudonghoa
 

Human Machine Interface (HMI) Touch Screen

Items Products Order Number Description
  
1 6AV3503-1DB10 OP3,128KB, 2 Line LCD
2 6AV3591-1AD00-1AB0 OP3 Manual
3 6AV3607-1JC20-0AX1 OP7, 128KB
4 6AV6641-0BA11-0AX0 OP77A
5 6AV6641-0CA01-0AX0 OP77B
6 6AV3607-1JC00-0AX1 OP7
7 6AV3617-1JC20-0AX1 OP17/DP
8 6AV3617-1JC00-0AX1 OP17,256K
9 6AV6542-0BB15-2AX0 OP170B-5
10 6AV6542-0CA10-0AX0 OP270-5
11 6AV6542-0CC10-0AX0 OP270-10
12 6AV6542-0AG10-0AX0 MP270B-10
13 6AV6542-0DA10-0AX0 MP370
14 6AV3607-1NH01-0AX0 TP7 HMI LCD
15 6AV6640-0CA01-0AX0 TP170 Micor 5.7Inch
16 6AV6545-0AA15-2AX0 TP070 Blue lcd 5.7Inch128K EMS
17 6AV6545-0BA15-2AX0 TP170A Blue lcd 5.7Inch256K EMS 8MB RAM
18 6AV6545-0BB15-2AX0 TP107B Blue lcd 5.7Inch512K EMS
19 6AV6545-0BC15-2AX0 TP107B Multicolor lcd 5.7Inch512K
20 6AV6545-0CA10-0AX0 TP270-5.7Inch256 colour 2MB EMS
21 6AV6545-0CC10-0AX0 TP270-10.4Inch256 colour 2MB EMS
22 6AV6545-0AG10-0AX0 MP270-10.4 Inch256 colour 4MB EMS
23 6AV6545-0AH10-0AX0 MP270-5.7Inchtrue colour 4MB EMS
24 6AV6545-0DA10-0AX0 mp370-12Inchtrue colour
25 6AV6545-0DB10-0AX0 mp370-15Inchtrue colour
26 6AV6640-0BA11-0AX0 OP73micor
27 6AV6640-0CA11-0AX0 TP177micro
28 6AV6640-0DA11-0AX0 K-TP178micro
29 6ES7901-0BF00-0AA0 MPI cable 5M
30 6ES7901-1BF00-0XA0 MP/OP/TP cable
31 6AV6582-2BX06-0CV0 OP TP software Protool V6 OSP2
32 6AV6612-0AA1-1CA5 OP77B/TP170Micro software
 

TP270-10 6AV6545-0CC10-0AX0

MP370-12 6AV6545-0DA10-0AX0

TP177B 6AV6642-0BA01-1AX1 6AV6642-0BC01-1AX0

Smart700 6AV6648-0AC11-3AX0

KTP1000 6AV6647-0AF11-3AX0 6AV6647-0AE11-3AX0

MP277-8 6AV6643-0CB01-1AX1

Smart1000 6AV6648-0AE11-3AX0

Smart1000 6AV6648-0AF11-3AX0

MP377-12 6AV6644-0AA01-2AX0

Smart1000IE 6AV6648-0BE11-3AX0

TP270-6 6AV6545-0CA10-0AX0

OP170B 6AV6542-0BB15-2AX0

KTP1000 DP 6AV6647-0AE11-3AX0

TP277-6 6AV6643-0AA01-1AX0

TP070 6AV6545-0AA15-2AX0

SMART700IE 6AV6648-0BC11-3AX0

TP1500 6AV6647-0AG11-3AX0

KTP600 6AV6647-0AB11-3AX0

MP370-15 6AV6545-0DB10-0AX0

MP377-15 6AV6644-0AB01-2AX0

MP277-10 6AV6643-0CD01-1AX1

MP270B-10 6AV6545-0AG10-0AX0

KTP600 6AV6647-0AD11-3AX0

TP177A 6AV6642-0AA11-0AX0 6AV6642-0AA11-0AX1

KTP600 6AV6647-0AC11-3AX0

K-TP178 6AV6640-0DA11-0AX0

TP170B 6AV6545-0BC15-2AX0

TP170A 6AV6545-0BA15-2AX0

MP177-6 6AV6642-0EA01-3AX0

TP177 6AV6640-0CA11-0AX1

MP270B-6 6AV6545-0AH10-0AX0

KTP400 6AV6647-0AA11-3AX0

TP177B DP-6 6AV6642-0BC01-1AX1