Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong

D5 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh
 
Contacs: Mai Văn Vinh
Tell : 0915.980.479        0162.999.888.7

Email :      vinhmv@pitesco.com
Website:   www.pitesvietnam.com                                       
                  www.sensor-encoder.com     
                  www.tudonghoa.biz              
                 www.facebook.com/khotudonghoa
 
Code: 1980123
Filter Element, Length = 0.6 Meter =) Thanh Cứng
BOLL KIRCH Vietnam
Pitesco Vietnam
 
Code: 3030108
O-Ring
BOLL KIRCH Vietnam
Pitesco Vietnam
 
Actuator Model : QTF 80 E22
Solenoid Valve: 30318-5-2R-M6 + I-24V-DC-16
Limit Switch: DXLW1A2-4R
Pitesco Vietnam
 
Actuator Model: QTF 110 E22
Solenoid Valve: 30318-5-2R-M6 + I-24V-DC-16Limit Switch: DXLW1A2-4R
Rotexautomation Vietnam
Pitesco Vietnam
 
Actuator Model: QTF 150 E7
Solenoid Valve: 30318-5-2R-M6 + I-24V-DC-16
Limit Switch: DXLW1A2-4R
Rotexautomation Vietnam
Pitesco Vietnam
 
Actuator Model: QTF 150 E10
Solenoid Valve: 30318-5-2R-M6 + I-24V-DC-16
Limit Switch: DXLW1A2-4R
Rotexautomation Vietnam
Pitesco Vietnam
 
Actuator Model: QTF 250 E72           
Solenoid Valve: 30318-5-2R-M6 + I-24V-DC-16
Limit Switch: DXLW1A2-4R
Rotexautomation Vietnam
Pitesco Vietnam
 
Code: V2534221320E0C00000000000003
Type: H250/RR/M40/ESK
Variable area flowmeter, Length < 0.5 Meter
Krohne Vietnam
Pitesco Vietnam
 
Model: TBX100F
Turbine Gas Meter, Flow direction: Left to right
RANGE: 10~100m³/h MAX : 100kPa
Aichi Tokei Denki Vietnam
Pitesco Vietnam
 
Model: TBX100/R
Turbine Gas Meter
RANGE: 10~100m³/h
MAX: 100kPa
Aichi Tokei Denki Vietnam
Pitesco Vietnam
 
Model: TBX30/L4
Turbine Gas Meter, Flow direction: Left to right
RANGE: 3~30m³/h
MAX: 100kPa
Aichi Tokei Denki Vietnam
Pitesco Vietnam
 
Model: TBX100/L
Turbine Gas Meter, Flow direction: Left to right
RANGE: 10~100m³/h
MAX: 100kPa
Aichi Tokei Denki Vietnam
Pitesco Vietnam
 
Model: TBX30/R3
Turbine Gas Meter
RANGE: 4-30m³/h
MAX: 100kPa
Aichi Tokei Denki Vietnam
Pitesco Vietnam
 
Model: TBX30/L3
Turbine Gas Meter, Flow direction: Left to right
RANGE: 4-30m³/h
MAX: 100kPa
Aichi Tokei Denki Vietnam
Pitesco Vietnam
 
Model: TBX150F/R
Turbine Gas Meter
RANGE: 10~100m³/h
MAX: 100kPa
Aichi Tokei Denki Vietnam
Pitesco Vietnam
 
Ordering Code: BES02RJ
BES 516-300-S135-D-PU-10
Balluff Vietnam
Pitesco Vietnam
 
Coupling encoder
Model: GEL3000 R-C
Hole A = 11 mm with screw + key
Hole B = 11 mm with screw
Din.al Vietnam
Pitesco Vietnam
 
Code: 337481-01
Encoder / Drehgeber, IK 220
Heidenhain Vietnam
Pitesco Vietnam
 
Model: PFM-711A
Electrostatic Fieldmeter Kit
Prostat Vietnam
Pitesco Vietnam
 
Model: D2E133-AM47-01
Fan EBM, 200W, 1500RPM
Ebm-Papst Vietnam
Pitesco Vietnam
 
Model: 3650
Fan EBM 230Vac-12W 92x92mm
Ebm-Papst Vietnam
Pitesco Vietnam
 
Model: R4D450-AH03-01
Fan EBM 810W, 1405RPM
Ebm-Papst Vietnam
Pitesco Vietnam
 
Model: W2E200-HK38-01
Fan EBM 200x200mm
Ebm-Papst Vietnam
Pitesco Vietnam