Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong

D5 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh
 
Contacs: Mai Văn Vinh
Tell : 0915.980.479        0162.999.888.7

Email :      vinhmv@pitesco.com
Website:   www.pitesvietnam.com                                       
                  www.sensor-encoder.com     
                  www.tudonghoa.biz              
                 www.facebook.com/khotudonghoa
 
 

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

Ordering code: BOS01UM
Description: BOS 12M-PA-RF10-S4
(BOS 01UM model BOS 12M-PA-RF10-S4)

100% Israel Origin

Unitronics Vietnam

Vision350
Model: V350-J-TR6
Flat Front
24VDC, 6 Digital Inputs, 2 Digital/Analog (current/voltage) Inputs, 4 Analog (current), 6 Relay Outputs, RS232/485, 2 high-speed npn Transistor Outputs
Weight: 1kg/pc

 

 

100% USA/ Korea Origin

TYCO Fire Vietnam
TycoInt Vietnam

517.050.017
5B 5" UNIVERSAL BASE

100% USA/ Korea Origin

TYCO Fire Vietnam
TycoInt Vietnam

517.050.603
DHM-5B DECKHEAD MOUNT

 

 

100% Germany Origin

Siemens Vietnam

Code: C79451-A3458-B55

 

 

100% Korea Origin

Fine suntronix Vietnam

Model: ESF100-05

100% Korea Origin

Fine suntronix Vietnam

Model: ESF100-05

 

 

100%  Germany Origin

ABB Vietnam

Inverter
ACS800-01-0009-3+E200+N652
=> Discontinued
Replaced by
ACS880-01-12A6-3+E200+N5050

 

 

100% Korea Origin

WISE Vietnam

Liquid Filled Pressure gauge
Model: P2582F4CGH06230
Dial:63 mm
Mounting type F: Centre back connection, direct
Connection: 1/4 ’’ BSP(G)
Range: 0- 250 bar

 

 

100% Japan Origin

Panasonic Vietnam

Code: MDMA202P1G
Made in China

 

 

100% Korea Origin

KG Auto Vietnam

Push button lamp
KGX-HMD21G

 

 

100% Japan Origin

NSD Vietnam

Setting software:
VS-Q62/Q262-EDW

 

 

100% Japan Origin

DDK Vietnam

Code: 57-30360    

 

 

100% Taiwan Origin

Commonwealth Vietnam

Model: FP-108A 8038
Quạt Giải Nhiệt Vuông. Fan
Note: Confirm 110V or 220V before make Ordering

100% Taiwan Origin

Commonwealth Vietnam

Model: FP-108A 8038
Quạt Giải Nhiệt Vuông. Fan
Note: Confirm 110V or 220V before make Ordering