Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong

D5 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh
 
Contacs: Mai Văn Vinh
Tell : 0915.980.479        0162.999.888.7

Email :      vinhmv@pitesco.com
Website:   www.pitesvietnam.com                                       
                  www.sensor-encoder.com     
                  www.tudonghoa.biz              
                 www.facebook.com/khotudonghoa
 
Proportional Flow Control Valves

QPG-16 / 25 / 32 / 40 / 50

 

 

Symbol QPG Qnom.
△p=5 bar
[l/min]
Pmax.
[bar]
Control oil V/VA max. [Kg] Models
X Y
16 125 A,B,X:
350
Y:100
ext ext 24 V=
40 VA max
UE
0 ... +10 V
2.8 QPG-16-125
25 210 ext ext 3.9 QPG-25-210
32 320 ext ext 5.1 QPG-32-320
40 500 ext ext 7.1 QPG-40-500
50 980 ext ext 9.7 QPG-50-980
QPG-16/50
see Page 37&40


 
  0.2 QPE-076


 
0.25 QPE-074
Plug connector of solenoid
DIN 43 650 (see page 44)
0.03 QPE-A
Plug connector of solenoid
LVDT-DC/DC (see page 44)
0.01 QPE-B

Including:

Guide Frame--- Model: QPF-001

Printed Circuit Boards - QPE-074

Printed Circuit Boards - PPE-102

Cartridge Type Check Valves CPR-30-35

Pressure Control Logic Valves LGP-25-A

Pressure Relief Valves (LVDT) PPG-02-180

Bộ Van tiết lưu tuyến tính
Code: QPG-25-210
Including:
- Guide Frame---Model: QPF-001
- Printed Circuit Boards - QPE-074

Van tiết lưu tuyến tính

QPG-25 SERIES

Đế van tiết lưu tuyến tính

QPG-25

DOFLUID VIETNAM

Dofluid Vietnam

Pitesco là đại lý phân phối chính thức