Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong

13M KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh
 
Contacs: Mai Văn Vinh
Tell : 0915.980.479        0162.999.888.7

Email :      vinhmv@pitesco.com
Website:   www.pitesvietnam.com                                       
                 www.sensor-encoder.com     
                 www.tudonghoa.biz              
                 www.facebook.com/khotudonghoa
 
MANOSTAR WO81 Series: WO81FN WO81FS WO81FT
 
 

MANOSTAR Manometer Differential Pressure Gauge 

WO81 FN  FS  FT      WO81 PRS      WO81PCT

 

 

W081 FN      W081  FS          W081 FT