GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MỚI CỦA PROFACE TRONG LĨNH VỰC TỰ ĐỘNG HÓA được Tổ chức bởi Trường Đại học Công nghệ Sài gòn (STU) vào ngày 3/7/2014 tại STU.